» Kineziologie
 

Podstata a možnosti metody.

Základy kineziologie vypracoval v 60. Letech v USA dr.Goodheart. Postupem času vzniklo několik odvětví. Jedním z nich je metoda One Brain (jednotný mozek), jejíž název v sobě zahrnuje vlastně i její podstatu - ideální situaci, kdy pravá a levá mozková hemisféra spolu dokonale spolupracují.

Metoda One Brain pomáhá lépe využívat potenciál každého člověka a odstraňovat psychické i fyzické problémy. Její použití je neobyčejně široké a jejím důsledkem může být život změněný k lepšímu.

Tato metoda je založena na testování svalové reakce, kterou tělo reaguje na podnět. Jemným tlakem na natažené ruce klienta dostává kineziolog zpětnou biologickou vazbu - odpověď. Negativní emocionální náboj sval oslabuje, zatímco pozitivní zpevňuje. Tímto způsobem lze získat veškeré potřebné informace. Využívá se reakce některé ze svalových skupin a příslušné podněty jsou dodávány podle ustáleného postupu. Cílem je odhalení veškeré nerovnováhy v těle a samozřejmě napravení těchto nedostatků a nesouladů. Kineziologie vychází z tradiční čínské medicíny, podle níž proudí v lidském těle energie po drahách - meridiánech. S těmito drahami pracuje také akupunktura a akupresura. Každý sval a orgán je spojený s určitým meridiánem. Nerovnováha nastává, pokud je v některém z meridiánů nedostatek nebo naopak přebytek energie. Každý člověk prochází v životě různými situacemi a dostává "facky", které zablokují tok energie = ne-moc v oblasti psychické nebo fyzické. Vhodnými technikami nebo cvičením lze blok jemně, účinně a rychle odstranit. Jsme naplněni strachem, bolestí a strachem z bolesti stejně jako naši rodiče a prarodiče. Uvolněním depresivních účinků strachu a bolesti z minulosti se nenásilně obnovuje správný tok energie v těle a tím se uzdravujeme fyzicky, emocionálně a mentálně.

Za skvělé považuji, že metoda One Brain nás dovede k příčině - proč má právě ten člověk tento problém a kde vznikl. V buněčné paměti máme zapsáno všechno a často příčinu nacházíme již v prenatálním vývoji nebo v minulé generaci. Kineziolog přistupuje k mozku jako k nejdokonalejšímu počítači, jenž má zaznamenány všechny události našeho života a ty neustále vyhodnocuje a podle nich jedná. Každou zkušenost a emoci zaznamenává ja na CD a při stejné nebo obdobné situaci ji znovu použije. Odblokování tedy působí jako když "vyčistíme" počítač. Odstraníme staré programy a získáme možnost vědomé volby.

V Americe je aktivně užívána už od 60. let , hradí ji pojišťovna takže je všeobecně dostupná. Na školách i jiných institucích pracují terapeuti této metody, kteří již u dětí odstraňují komplexy, stresy a strachy. Od roku 1998 je tato metoda hrazena zdravotní pojišťovnou i v Maďarsku.

 

...zpět